Ny förvaltning på Höglandet
26 maj 2023

Ny förvaltning på Höglandet

Dekundus har inlett ett samarbete med Nivika Fastigheter AB som innebär att vi på Dekundus från och med 26 maj tar över ansvaret att sköta och förvalta Nivika´s fastigheter på Höglandet

Praktiskt innebär detta att Dekundus kommer sköta allt från uthyrning, skötsel och drift samt avhjälpa felanmälningar i hela Nivika´s fastighetsbestånd i Vetlanda, Sävsjö och Eksjö.

För er som hyresgäster hos Nivika innebär detta inga stora förändringar utan samtliga hyresavtal löper vidare med oförändrade villkor och förvaltningen kommer att utföras av Dekundus medarbetare.

Om du behöver komma i kontakt med Dekundus i något ärende finner du deras kontaktuppgifter här nedan.

Vill du göra en serviceanmälan rekommenderar vi att även i fortsättningen göra detta via Nivikas hemsida på nivika.se/minasidor

Kontaktuppgifter
Serviceanmälan via ”Mina Sidor” nivika.se/minasidor
Serviceanmälan via e-post info@dekundus.se

Serviceanmälan via telefon, 7.00-16.00 Vetlanda, 010-263 61 90 Sävsjö, 010-263 61 75  Eksjö, 010-263 61 25
Övriga frågor via telefon, 7.00-16.00 Vetlanda, 010-263 61 90 Sävsjö, 010-263 61 75 Eksjö, 010-263 61 25
Akuta ärenden efter 16:00 Vetlanda, 010-263 61 90 Sävsjö, 010-263 61 75 Eksjö, 010-263 61 25